pasivni in nizkoenergetski objekti

Kaj je pasivna hiša?

Pasivna hiša je hiša, ki se “pasivno” ogreva s soncem, notranjimi toplotnimi viri in povratno toploto, zato ne potrebuje klasičnega ogrevalnega sistema. Pasivna hiša je dosleden napredek nizkoenergetske hiše. V primerjavi z nizkoenergetsko hišo potrebuje pasivna hiša 80% manj toplotne energije; v primerjavi z običajno hišo več kot 90%. Preračunano v kurilno olje znaša poraba energije v pasivni hiši manj kot 1,5 l letno na m² ogrevalne površine. Preprost izračun nam pokaze, da bi za stanovanjsko hišo z 200 m² bivalne površine porabili manj kot 300l kurilnega olja na leto.

To neverjetno prihranjevanje toplotne energije je mogoče z upoštevanjem le dveh osnovnih principov pasivne hiše: preprečiti toplotne izgube in optimirati toplotne dobičke!