LESENA GRADNJA

LES – naše največje bogastvo
Les je dar narave, saj nastaja s procesom fotosinteze s pomočjo sonca in CO2. Je naravno obnovljiv ter ustreza načelom sonaravnosti in trajnosti. Za predelavo lesa v izdelke je potrebno malo energije. Leseni izdelki v obdobju uporabe podaljšajo skladiščenje CO2. Lesne izdelke po koncu uporabe lahko uporabimo za pridobivanje energije.
En kubični meter lesenih izdelkov prispeva k znižanju CO2 v ozračju za ekvivalent dveh ton.

Les skladišči CO2