produkti in rešitve

P SILOS

Leseni parkirni silosi so na področju parkiranja inovativna rešitev (PATENT št. prijave P–201300279, Registered Community Design 001382055-0001). Trije oblikovni tipi (basic, medium in large) omogočajo prilagajanje parkirnega silosa različnim oblikam parcele. Po številu parkirnih mest v enem silosu dosegamo razpone med 46 in 488-imi parkirnimi mesti. Parkirni silosi so zasnovani tako, da je možna nadzemna, podzemna, kombinirana ali plavajoča varianta, v eni, dveh, treh, štirih ali petih etažah. Številu parkirnih mest se prilagaja tudi skupno število uvozov, ramp, stopnišč in dvigal. Po želji je možna vgradnja sanitarnega vozla.