prednosti gradnje v lesu

Les je material, ki mu lahko zaupamo!

Gradnja v skladu z načeli trajnostne gradnje

– Ekološka neoporečnost in visok odstotek reciklaže vgrajenih materialov,

– energetsko varčna v fazi proizvodnje in uporabe (stroški obratovanja so nizki),

– omogoča zdravo bivalno okolje; les s svojo barvo, strukturo in vonjem pozitivno vpliva na človekovo počutje. V leseni zgradbi se prebivalci počutijo prijetno že pri 18-20 °C.


Gradnja je prenesena iz gradbišča v proizvodno halo, kjer poteka izdelava sestavnih delov v kontrolirani klimi, zaprtih in suhih prostorih:

– vsi vgrajeni materiali in polizdelki so zaščiteni pred vremenskimi vplivi,

– večina sestavnih delov je narejena v proizvodnji, tako je postopek gradnje na gradbišču okolju prijaznejši, saj je manj odpadnega materiala in manj prevozov na gradbišče,

– možno je vpeljati sistem stroge interne kontrole kakovosti vgrajenih materialov in vseh procesov od načrtovanja do montaže,

– zagotovljena je večja natančnost izdelave sestavnih delov objektov, saj kvalificirani delavci delajo po vnaprej dogovorjenih postopkih v skladu z vnaprej določenimi detajli, ki jih izvedejo strokovnjaki s specifičnimi znanji,

– gradnja je industrijski proizvod, podvržen mnogim notranjim in zunanjim kontrolam, ki jo izvajajo neodvisni instituti.


Hitra gradnja

– Visoka stopnja prefabrikacije skrajša čas montaže in zaključna dela lahko potekajo neposredno po montaži hiše, ki je ponavadi končana že po tednu dni,

– ni potrebe po dolgotrajnem sušenju vgrajenim gradbenih materialov, zato je možna hitra vselitev takoj po zaključku finalnih del.


Oblika zgradb je odvisna od želje naročnikov in ne od načina gradnje

– Sodobna lesena hiša ustreza okoljski estetiki in življenjskemu standardu današnjega časa,

– prilagajanje oblike hiše k klimatskim razmeram, regionalnemu stilu gradnje, projektnim pogojem ter kupni moči, potrebam in željam bodočega graditelja, tako da ustreza individualnim pričakovanjem in ni nujno tipska,

– ustreza potrebam po alternativnih oblikah bivanja,

– se hitro prilagaja ter odziva na vse tehnične in oblikovalske novost,

– velik estetski vidik,

– notranji razpored hiše je možno spreminjati in tako zagotoviti pogoje, da bo v času uporabe hiša vedno uporabniku »pisana na kožo« in odgovor na njegove dejanske potrebe.


Trajnost – dolga življenjska doba

– Sodobna montažna gradnja je rezultat sožitja v zgodovini preizkušenih klasičnih gradbenih tehnik z uporabo lesa in modernih postopkov industrijske izdelave, ki ob upoštevanju predpisov in standardov zagotavlja proizvod vrhunske kakovosti, narejen za več generacij,

– glavni konstrukcijski material je les, ki je trajen gradbeni material, saj so lesene stavbe v preteklosti preživele stoletja,

– proizvajalci dajo tudi 50 letno garancijo na konstrukcijo.


 

Požarno varna gradnja – v primeru požara les dolgo zdrži obremenitve

Glede požarne varnosti je masivni les varnejši kot večina preostalih konstrukcijskih materialov. Les v velikih prerezih je težko vnetljiv, še posebno, če ga ogenj načenja samo z ene strani. Za masivno leseno gradnjo je tako težko pričakovati, da bi lesena konstrukcija toliko odgorela, da bi se porušila, saj ogenj ne napreduje več kot dva do tri centimetre v konstrukcijo, potem pa mu za gorenje zmanjka kisika. Lepljen les pa je še varnejši, saj omogoča izdelavo še večjih lesenih prerezov, tako da leseni elementi večjih prerezov odgorijo samo površinsko, notranje leseno jedro pa ohranja nosilnost.

Požarni preizkus lesene stavbe:


Potresno varna gradnja

Lesene konstrukcije imajo pred drugimi velike prednosti tudi glede potresne varnosti, edini primanjkljaj vidi v projektantskem znanju, tako v klasičnem projektiranju kot potresnem inženirstvu. Lahka potresno varna konstrukcija omogoča gradnjo hiš na manj nosilnih tleh in potresno ogroženih območjih.

Potresni preizkus lesene masivne stavbe na potresni mizi:


Les omogoča soudeležbo pri gradnji

Ker les lahko enostavno oblikujemo, lahko številna gradbena dela opravimo sami. Tudi nadaljne adaptacije in predelave so enostavne. Sanacija lesenih objektov v primeru poplav je enostavnejša kot pri klasičnih zidanih objektih.


Cenovno ugodna gradnja

– Cenovno primerljiva s klasično gradnjo,

– pri primerljivih cenah za primerljivo toplotno prehodnost stene večja bivalna površina; pri enakih zunanjih gabaritih tudi do 10% večja uporabna stanovanjska površina,

– fiksno dogovorjena cena,

– kupec prihaja v stik z enim izvajalcem, ki jamči za celoten projekt.