PSILOS – ekonomične in ekološke garažne hiše

 


Podjetje Atelje ARTENOVA se je z inovacijo PSILOS (lesene garažne hiše) predstavilo na 7. Slovenskem forumu inovacij.

 

 

Problemi s statičnim prometom

Parkiranje avtomobilov postaja v sodobnem svetu vedno večji problem, tako v središčih velikih ali manjših mest, v blokovnih naseljih, trgovsko-poslovnih centrih kot tudi v turistično zelo obiskanih krajih. Vedno manj je prostih  pešpoti, zelenice pred stanovanjskimi bloki in drugo arhitekturo se spreminjajo v parkirne ploščadi, pod naraščajočo gostoto avtomobilov izginjajo celo otroška igrišča in druge rekreacijsko – parkovne površine. V Sloveniji pride na eno gospodinjstvo že 2.3 avta ali povedano drugače, od stotih polnoletnih oseb jih ima svoj avto že 65. Zaradi slabega javnega potniškega prometa pa nič ne kaže, da bi se trend naraščanja števila osebnih vozil v prihodnjih desetletjih ustavil.

Kvaliteta bivanja

Poraba časa pri prevozu z avtomobilom in posedovanje parkirnega mesta, ki je dovolj blizu cilja naših vsakodnevnih opravkov, sta postali bistveni sestavini kvalitete našega življenja. Da bi nov standard kvalitete bivanja postal cenovno dostopen večjemu številu lokalnih skupnosti  in njihovim prebivalcem, smo v podjetju Atelje ARTENOVA skupaj s podjetjem CBD razvili novo generacijo parkirnih hiš narejenih iz lesa, ki smo jih poimenovali leseni parkirni silosi – PSILOSI.

Ekološka zavest

Les in predelava lesa sta za prehod na nizkoogljično družbo izrednega  pomena. En kubični meter lesenih  izdelkov zniža količino izpustov CO2  v ozračje za dve toni, kar na primer pomeni, da z izgradnjo parkirnega silosa za 222 avtomobilov zmanjšamo izpuste CO2 v ozračje za cca. 3000 ton (13.5t/PKM). Vedno večja ekološka zavest ljudi pri izbiri gradbenih materialov in predvsem, pomen lesa kot naravnega in edinega obnovljivega surovinskega vira, ki ga v Sloveniji priraste 1m3 vsake štiri sekunde, sta zagotovili, da bo les tudi pri nas, postal gradbeni material prihodnosti.

Na izbiro parkirnega silosa vpliva:

– oblika in velikost   tlorisa  parcele ter  povezanost z mestnim urbanizmom

– število  parkirnih  mest,  ki  jih  potrebujemo

– osnovni  tip  parkirnega  silosa  (nadzemni,   podzemni, kombiniran ali plavajoči)

– osnovne dimenzije (garažni  gabarit,  število etaž, število ramp)

– dostopi in drugi vidiki  uporabe  garaže  (varnost, delovanje, preglednost, svetlost, zračnost,..)

– zunanji videz (fasada)

Požarna varnost

Kljub pregovorni gorljivosti lesa so lamelirane lepljene konstrukcije zaradi svojih karakteristik mnogo bolj ognjevarne kot  vsi drugi tipi konstrukcij, saj v eni uri zgorijo le do debeline enega centimetra. Pri tem se naredi ogljena plast, ki zavre proces gorenja in kar je najpomembnejše konstrukcija se ne poruši. Les je pri požaru veliko bolj predvidljiv kot ostali materiali.

Proizvodnja in montaža

Ker poteka proizvodnja v proizvodni hali, prefabricirani konstrukcijski elementi niso izpostavljeni vremenskim vplivom, tako lahko proizvodni procesi nemoteno tečejo skozi vse leto. V proizvodni hali je izdelava pod stalnim nadzorom kakovosti, vsi elementi so natančno izdelani v skladu z delavniškimi načrti, kar omogoča natančno montažo in boljšo kakovost izvedbe. Čas montaže parkirnega silosa je odvisen od tipa in traja od enega do treh mesecev.

Trajnost

Z ustrezno konstrukcijo  in pravilnimi detajli lahko les doseže dolgo življenjsko dobo brez kemijske zaščite, dokaz za to je slovenski kozolec. Les je odporen proti vročini, zmrzali, koroziji in onesnaževanju. Edini dejavnik, potreben nadzora, je vlažnost, zato je pomembno vzdrževanje strešne kritine in žlebov. Pravilno vzdrževan leseni parkirni silos je z vidika trajnosti povsem primerljiv betonski ali jekleni garažni hiši.

Demontaža, prestavitev ali recikliranje

Veliko prednost pri lesenih parkirnih silosih predstavlja možnost demontaže vseh elementov. Demontažo omogoča posebej za ta namen razvito jekleno spojno okovje, ki je vstavljeno v lesene elemente tako, da na zunaj ni vidno, kar je posebej ugodno tudi z vidika požarne varnosti. Demontirano garažo lahko prestavimo na drugo lokacijo, ji zamenjamo funkcijo ali pa jo preprosto recikliramo kot izrabljeno lesno maso za energetske potrebe in s tem nadomestimo fosilna goriva.

Inovativne rešitve

Leseni parkirni silosi so na področju parkiranja inovativna rešitev (PATENT št. prijave P–201300279, Registered Community design 001382055-0001). Trije oblikovni tipi (basic, medium in large) omogočajo prilagajanje parkirnega silosa različnim oblikam parcele, tako tistim ožjim in daljšim, kot tistim, ki imajo v obe smeri enaki razsežnosti. Po številu parkirnih mest v enem silosu dosegamo razpone med 46 in 488 parkirnimi mesti. Parkirni silosi so zasnovani tako, da je možna nadzemna, podzemna, kombinirana ali plavajoča varianta, v eni, dveh, treh, štirih ali petih etažah. Ravna streha lahko služi tudi kot dodatna parkirna ploščad (+ S). Prav tako je možna nadgradnja longitudinalnega tipa large v še daljšo kompozicijo s še več parkirnimi mesti. Številu parkirnih mest se prilagaja tudi skupno število uvozov, ramp, stopnišč in dvigal. Po želji je možna vgradnja sanitarnega vozla in etažnih povezav na zgradbe v okolici.


Slabosti obstoječih parkirnih sistemov:

– velik negativni vpliv na okolje vživljenjskem ciklu: gradnja (pridobivanje materialov, izdelava komponent, transport, gradnja), uporaba (vzdrževanje), prenova , uporaba, razgradnja (razgradnja, transport), reciklaža,

– velik strošek še posebej za manjša ali srednje velika mesta (več milijonov EUR),

– predolg čas gradnje (leto, dve ali še več),

– premalo prefabricirani in enostavni sistemi,

– dragi sistemi prezračevanja, razsvetljave in evakuacijskih poti,

– slaba in zapletena orientacija,

– draga in sufisticirana oprema avtomatskih garaž, dolg dostopni čas, možnost občasnega neobratovanja sistema, nesamostoječi sistemi (vgradnost) zaradi drage investicije posledično drage parkirne ure in najemnine.


Prednosti lesenih parkirnih silosov – PSILOS:

– majhen vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu zgradbe

– nizek ogljični odtis Psilosa daje prave odgovore v zvezi z učinkovito rabo energije trajnostnega in sonaravnega razvoja (1m3 lesenih izdelkov zniža količino CO2 v ozračje za 2 toni in sicer 1.1 tono kot nadomestilo za drugi gradbeni material + 0.9 tone CO2 med rastjo uskladiščenega v lesu; z izgradnjo parkirnega silosa PSILOS B41 z 222 parkirnimi mesti, bi npr. neposredno zmanjšali količino izpustov toplogrednih plinov za 3000 ton; 13.5t/PKM)

– v  primerjavi s konkurenco nižja cena, kar nam omogoča nova generacija  montažnih lesenih garažnih hiš PSILOS

– prilagodljivost potrebam uporabnika, tako po številu parkirnih mest, kot po specifičnih zahtevah same lokacije izgradnje garažne hiše (od 46 do 488 PKM)

– kratek čas izgradnje (leseni parkirni silos z 222 parkirnimi mesti zgradimo v osmih tednih)

– prefabriciran modularni longitudinalni in radialni sistem zagotavljata prilagodljivost in boljši izkoristek mestnih zemljišč

– obilica kvalitetne lokalne lesne surovine, ki je na dosegu roke (v Sloveniji vsake štiri sekunde priraste 1 m3 lesa)

– zaradi manjše mase lesa je v primerjavi z betonsko gradnjo za temelje potreben plitvejši izkop, bistveno manjša je poraba železne armature

– možnost plavajoče izvedbe parkirnega silosa

– možnost uporabe lesene konstrukcije za stanovanjske ali poslovno storitvene objekte

–  les lepljencev je ob pravilnem konstruiranju tudi potresno in požarno varen gradbeni element (ob potresu ali požaru je obnašanje lesa veliko bolj predvidljivo kot obnašanje jekla ali armiranega betona)

– leseni parkirni silos nudi enostavno parkiranje, zagotavlja večjo varnost avtomobila pred krajo, ščiti avtomobil pred vremenskimi neprilikami in drugimi poškodbami uličnega vandalizma

– interier parkirnega silosa je pregleden in omogoča lahko orientacijo (ni izgubljanje časa z iskanjem prostega parkirnega mesta)

– ni ozkih izstopnih grl (eleganten in neoviran izstop iz avta)

– privlačen dizajn celotnega parkirnega silosa pri nadzemni ali kombinirani varianti

– možnost demontaže in ponovne montaže Psilosa na drugi lokaciji ali reciklaža

– in kar je bistveno, mestno pritličje je zopet po meri človeka in ne avta, kar pomeni več zelenih, parkovnih in  rekreacijskih površin


Plavajoči parkirni silos

Zaradi majhne mase lesene konstrukcije se lahko leseni parkirni silos izvede tudi v varianti plavajočega parkirnega silosa na vodi. Pri tem se uporabi enak konstrukcijski sistem kot pri ostalih tipih, le da pri plavajočem tipu temeljno parkirno ploščo nadomesti etažna parkirna plošča, ki je tako kot del oboda, ki je pod vodo, konstrukcijsko ojačana in koritasto obdana s hidroizolacijsko lupino. Višinsko nihanje plavajočega parkirnega silosa, ki je posledica spreminjajoče se koristne obtežbe, se zmanjša s po obodu lupine pritrjenimi zračnimi hranilniki, ki zagotavljajo dodaten vzgon in teleskopsko trajektno klančino, ki dopušča določen kot vrtenja in podaljševanje dovozne površine.


www.psilos.si
   
Brošura / SLO Brochure / ENG Broschüre / DE